Voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van het standpunt van de Gemeenschap in de Algemene Raad van de Wereldhandelsorganisatie over de toetreding van Montenegro tot de Wereldhandelsorganisatie