Schriftelijke vraag E-3094/08 van Costas Botopoulos (PSE) en Katerina Batzeli (PSE) aan de Commissie. Het leren van vreemde talen in de Europese Unie