Gevoegde zaken T-239/05, T-240/05, T-245/05–T-247/05, T-255/05, T-274/05–T-280/05: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 15 mei 2007 — Black & Decker/BHIM — Atlas Copco (driedimensionale afbeelding van zwart-geel elektrisch gereedschap) ( Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Termijn van oppositieprocedure — Doorzending per telefax — Ontvankelijkheid — Duidelijke vermelding van ouder merk — Regel 18, lid 1, van verordening (EG) nr. 2868/95 )