15/01/2009 Komisijos sprendimas Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.5310 - JYSK STŌINDUSTRIE / VOLGO-BALT) Pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (Tik tekstas anglų kalba yra autentiškas)