Zadeva C-304/07: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 9. oktobra 2008 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesgerichtshof – Nemčija) – Directmedia Publishing GmbH proti Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Direktiva 96/9/ES – Pravno varstvo baz podatkov – Pravica sui generis – Pojem jemanje izvlečkov iz vsebine baze podatkov)