Zaak C-304/07: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 9 oktober 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof — Duitsland) — Directmedia Publishing GmbH/Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Richtlijn 96/9/EG — Rechtsbescherming van databanken — Recht sui generis — Begrip opvraging van inhoud van databank)