Дело C-304/07: Решение на Съда (четвърти състав) от 9 октомври 2008 г. (преюдициално запитване от Bundesgerichtshof — Германия) — Directmedia Publishing GmbH/Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Директива 96/9/ЕО — Правна закрила на базите данни — Право sui generis — Понятие за извличане от съдържанието на база данни)