Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.4673 — Deutsche Bank/STRABAG Invest/Dmitri Garkusha/JV) — Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Voor de EER relevante tekst