Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.5295 — Teva/Barr) Voor de EER relevante tekst