Zaak C-355/08 P: Hogere voorziening ingesteld op 30 juli 2008 door WWF-UK Ltd tegen de beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Achtste kamer) van 2 juni 2008 in zaak T-91/07, WWF-UK Ltd/Raad van de Europese Unie