Schriftelijke vraag E-3979/07 van Alyn Smith (Verts/ALE) aan de Commissie. Sluiting van postkantoren op het platteland en in afgelegen gebieden