Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 24/2017 van 3 februari 2017 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/1758]