Staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2012 — Gewijzigde begroting nr. 1