Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité: Coördinatie van de directebelastingstelsels van de lidstaten op de interne markt Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité: Fiscale behandeling van verliezen in grensoverschrijdende situaties Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité: Exitheffingen en de behoefte aan coördinatie van het belastingbeleid van de lidstaten COM(2006) 823 final — COM(2006) 824 final — (SEC(2006) 1960) — COM(2006) 825 final