Schriftelijke vraag P-0017/07 van Frieda Brepoels (PPE-DE) aan de Commissie. Vlaamse wooncode