Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu - 50 rokov zmluvy o Euratome {SEK(2007) 347}