Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement - 50 jaar Euratom-verdrag {SEC(2007) 347}