Schriftelijke vraag P-0143/07 van Ingeborg Gräßle (PPE-DE) aan de Commissie. Salaris van de leden van de Europese Commissie