2007/580/EG: Beschikking van de Commissie van 24 april 2007 betreffende de staatssteunregeling ten uitvoer gelegd door Slovenië in het kader van zijn wetgeving ten aanzien van in aanmerking komende energieproducenten — steunmaatregel C 7/2005 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 1181) (Voor de EER relevante tekst )