FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN - 14 NOVEMBER 2007. - Koninklijk besluit betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt