Schriftelijke vraag E-5364/07 van Simon Busuttil (PPE-DE) aan de Commissie. Artikel 13 van de Overeenkomst van Cotonou