Verordening (EG) n r. 290/2007 van de Commissie van 16 maart 2007 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 2007/2008, van het in artikel 19 van Verordening (EG) nr. 318/2006 van de Raad bedoelde percentage