Schriftelijke vraag E-0444/07 van Marco Rizzo (GUE/NGL) aan de Commissie. Call center van telefoonbedrijf Wind