Schriftelijke vraag E-6722/08 van Marco Cappato (ALDE), Giusto Catania (GUE/NGL) en Sophia in 't Veld (ALDE) aan de Raad. Frans voorstel in de VN om strafbaarstelling van homoseksualiteit af te schaffen