Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 20 februari 2008 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende volks- en woningtellingen (COM(2007)0069 — C6-0078/2007 — 2007/0032(COD))