Schriftelijke vraag E-4739/07 van Charles Tannock (PPE-DE) aan de Raad. Gevolgen van het verdrag tot wijziging of hervorming van de EU