Schriftelijke vraag E-4174/09 van Jim Higgins (PPE) aan de Commissie. EU-strategie inzake armoede