Zaak C-516/06 P: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 6 december 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Ferriere Nord SpA (Hogere voorziening — Mededinging — Beschikking van Commissie — Geldboete — Tenuitvoerlegging — Verordening (EEG) nr. 2988/74 — Verjaring — Bezwarende handeling — Niet-ontvankelijkheid)