Schriftelijke vraag E-3148/09 van Hannu Takkula (ALDE) aan de Commissie. Tenuitvoerlegging en follow-up van de resultaten van de G20-top in Londen