Schriftelijke vraag E-6310/09 van Norica Nicolai (ALDE) aan de Commissie. De arbeidsparticipatie van Roemeens personeel bij de instellingen van de Europese Unie