Kohtuasi C-208/08 P: Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) 20. mail 2008 esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu (viies koda) 28. veebruari 2008 . aasta otsuse peale kohtuasjas T-215/06: American Clothing Associates versus Siseturu Ühtlustamise Amet