Schriftelijke vraag E-5329/09 van Proinsias De Rossa (S&D) aan de Commissie. EP-verzoekschrift nr. 1007/2008