Schriftelijke vraag E-5562/07 van Hiltrud Breyer (Verts/ALE) aan de Commissie. Nationaal park op Sibuyan (Filipijnen) bedreigd