Schriftelijke vraag E-6009/08 van Frieda Brepoels (PPE-DE) aan de Commissie. Bescherming van passagiers bij faillissementen in de luchtvaartsector