Beschikking van de Commissie van 30 november 2009 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de communautaire milieukeur voor houten meubelen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 9522) (Voor de EER relevante tekst) (2009/894/EG)