2009/518/EG: Besluit van de Raad van 25 juni 2009 houdende benoeming van een Brits plaatsvervangend lid van het Comité van de Regio’s