Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Zevende kamer) van 5 oktober 2009.