Schriftelijke vraag E-2608/07 van Mario Mauro (PPE-DE) aan de Raad. Kritiek op Italiaans nationaal toewijzingsplan 2008-2012 overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG