Schriftelijke vraag E-5836/07 van Neil Parish (PPE-DE) aan de Commissie. Export van drachtige vaarzen naar Rusland