Schriftelijke vraag P-5864/08 van Hélène Flautre (Verts/ALE) aan de Commissie. Toepassing van de richtlijnen inzake de bescherming van de gezondheid op het werk