Advies van het Adviescomite voor concentraties uitgebracht op zijn vergadering van 6 februari 2008 betreffende een ontwerpbeschikking in zaak COMP/M.4726 — Thomson Corporation/Reuters Group — Rapporteur: Bulgarije