Schriftelijke vraag P-5609/08 van Péter Olajos (PPE-DE) aan de Commissie. Vuilverbrandingsinstallatie Heiligenkreuz