Schriftelijke vraag E-3954/09 van Jean Lambert (Verts/ALE) aan de Commissie. Tussentijdse evaluatie van DCI-landenstrategiedocumenten