Zaak T-315/07: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 28 april 2008 — Grohe/BHIM — Compañía Roca Radiadores (ALIRA) ( Gemeenschapsmerk — Oppositie — Intrekking van oppositie — Afdoening zonder beslissing )