Schriftelijke vraag E-2481/09 van Luca Romagnoli (NI) aan de Commissie. Inlichtingen over het gebruik van financiële middelen in het kader van het programma Solidariteit en beheer van migratiestromen door de gemeente Teramo