Oproep tot het indienen van voorstellen — EACEA/22/09 — Programma Jeugd in actie — Actie 4.6 — Partnerschappen