Zaak T-106/06: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 23 januari 2008 — Demp/BHIM — BAU HOW (BAU HOW) ( Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Gemeenschapsmerkaanvraag voor beeld BAU HOW — Oudere beeldmerken BAUHAUS — Relatieve weigeringsgrond — Ontbreken van verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub a) en b), en artikel 73 van Verordening (EG) nr. 40/94 )