Schriftelijke vraag P-2243/07 van Werner Langen (PPE-DE) aan de Commissie. Woningbouwsteun in de lidstaten van de EU