Schriftelijke vraag E-0135/07 van Erik Meijer (GUE/NGL) aan de Commissie. Onevenredig hoge lasten voor automobilisten in grensstreken doordat zij zonder compensatie moeten meebetalen aan de toenemende gebruikersheffingen in buurlanden