Schriftelijke vraag E-5141/07 van Eluned Morgan (PSE) aan de Commissie. Vorderingen van de lidstaten bij de verwezenlijking van de Kyoto-doelstellingen